Undersöka brösten själv minskar inte dödsrisken

Forskarrapport: Svårt upptäcka cancertumörer

RELATIONER

WASHINGTON

Att lära kvinnor att undersöka sina bröst tycks inte minska antalet dödsfall i bröstcancer. Varningen framförs i en studie som publicerades i amerikanska Nationella cancerinstitutets tidskrift på onsdagen.

Forskarlaget, lett av läkare vid Fred Hutchinsons cancerforskningsinstitut i Seattle i USA, har gjort en omfattande studie med hjälp av 266 064 kvinnliga fabriksarbetare i Shanghai i Kina.

Kvinnorna delades in i två grupper. Den ena gruppen fortsatte att leva precis som vanligt, utan bröstundersökningar. Den andra gruppen fick lära sig att systematiskt klämma på sina bröst för att försöka hitta eventuella tumörer så tidigt som möjligt. Kvinnorna gjorde sina undersökningar med handledning av vårdpersonal en gång i halvåret under fem år.

Efter 10-11 år var det ingen större skillnad i dödligheten i bröstcancer mellan de två grupperna. Det gick inte heller att dra säkra slutsatser om att de kvinnor som undersökte sina bröst verkligen lyckades upptäcka tumörer tidigare än de annars skulle ha gjort.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM