Mannen bestämmer vad kvinnan handlar

Männen har makten i detaljhandeln

RELATIONER

Kvinnorna handlar mest kläder, mat och heminredning.

Trots det är det männen som har makten i detaljhandeln. Endast en av tio styrelseledamöter i detaljhandeln är kvinna.

Kvinnorna gör upp till 75 procent av alla klädinköp och 60 procent av matinköpen.

Men det är männen som bestämmer utbudet. Cirka 90 procent av de styrande inom detaljhandlen är män.

En undersökning genomförd av Svenska Dagbladets Näringsliv visar att det i 21 av Sveriges mest publika detaljhandelsbolag endast finns 17 kvinnliga representanter i styrelsen. Männen uppgår däremot till 128. Nästan hälften av de granskade bolagens styrelser, bland annat JC, Wedins och NK, saknade helt kvinnor.

Genomsnittssiffror

På frågan om varför det finns så få kvinnor representerade i handeln där kvinnorna dominerar som kunder, svarar Fredrik Bergström på Handelns utredningsinstitut:

- Det handlar väl om hur det svenska näringslivet ser ut i genomsnitt.

Undantaget i undersökningen var Indiska som har dubbelt så många kvinnor som män i ledningsgruppen.

- Det är jättenaturligt. Våra nyckelpersoner i bolaget är kvinnor och våra kunder är till 98 procent kvinnor, säger vd Anders Thambert till SvD.

Susanna Vidlund