Kvinnor betalar 75 kr för lunchen - män bara 60

RELATIONER

Han betalar åtta kronor för glassen - hon måste hosta upp en tia.

Nä, så är det ju inte.

Kvinnor tjänar mindre än män men de betalar lika mycket.

Men effekten blir densamma om man vänder på det.

Tidningen Lön & jobb har vänt på begreppen och räknat ut vad kvinnor och män skulle få betala för olika varor om diskrimineringen slog till först i butiken och inte redan i lönekuvertet.

För så är det. Kvinnor tjänar mindre än män. När mannen får ut en hundring blir det bara 80 kronor till kvinnan.

Undersökningar från Statistiska centralbyrån och olika intresseorganisationer visar på orättvisorna och media tar upp det då och då - men mönstret skulle onekligen bli tydligare om det syntes varje dag på prislapparna. Med ett pris för män och ett annat för kvinnor.

Pris efter kön

Jon Hansson