Kvinnliga chefer: Nej till lag om kvotering

- men företag som frivilligt lyfter kvinnor borde få bonus

RELATIONER

En kraftig majoritet av kvinnliga chefer är emot lagstiftad könskvotering, visar en enkät som Ruter Dam genomfört.

Det kvinnliga chefsnätverket föreslår i stället bland annat bonus till den chef som befordrar kvinnliga chefer.

Ruter Dams grundare och vd Gunilla Arhén är inte förvånad över resultatet att 93,4 procent av 470 tillfrågade kvinnliga chefer är emot en lagstiftad kvotering av kvinnliga chefer.

Hon är däremot mer överraskad av att kommentarerna i enkäten visar att de kvinnliga cheferna ändå vill ha någon form av kvotering, fast på frivillig basis.

- Det hade inte varit möjligt för tio år sedan. Då hade vi blivit tagna som militanta feminister, säger Gunilla Arhén.

Utifrån svaren har Ruter Dams styrelse lagt fram några förslag som skulle kunna bli verklighet, men på frivillig väg:

Varje gång en chef ska tillsättas i ett börsföretag bör man sträva efter att ha både en kvinnlig och en manlig kandidat.

Om båda är lika kompetenta bör jobbet gå till kvinnan.

Chefer bör få en bonus när de befordrar kompetenta kvinnliga chefer.

Långsiktigt bör målet vara ungefär lika många kvinnliga och manliga chefer - i dag ligger den kvinnliga andelen bland börs-vd:ar på 3-4 procent.

Resultaten och förslagen presenteras vid ett seminarium på onsdagen i Ruter Dams regi. I samband med detta utsågs årets kvinnliga chef - ett pris som gick till Annika Bolin, vice verkställande direktör i SEB och chef för Corporate & Institutions.

Tidigare år har bland andra förra Teliachefen Marianne Nivert, förra vice SAS-chefen Marie Ehrling och Föreningssparbankens vd Birgitta Johansson-Hedberg fått priset som delas ut till kvinnor som avancerat till tunga chefsposter.

Olle Lindström/TT