Anna Lindh: Sveriges linje ska segra i sexhandeln

RELATIONER

Sverige står ganska ensamt i sin kritik av kvinnohandeln. Men den svenska synen kommer att slå igenom liksom agaförbudet och förbudet mot våldtäkt inom äktenskap har gjort, förutspådde utrikesminister Anna Lindh på torsdagen.

Lindh talade vid ett seminarium om kvinnohandel, organiserat av Kvinna till Kvinna, som nyligen fick det så kallade alternativa Nobelpriset. Diskussionen gällde hur svenskar på internationella uppdrag ska förhindras bidra till sexhandeln.

Lara Radovanovic från Bosnien berättade hur kvinnohandeln fungerar praktiskt i hennes hemstad. Hennes organisation har räddat ett 60-tal unga kvinnor som hölls som sexslavar av nattklubbsägare.

På Balkan har situationen förvärrats av de internationella insatserna, som ironiskt nog är avsedda att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna, sade hon.

FN-soldater problem

- När FN kom ökade problemet enormt, berättade Radovanovic. Kvinnohandeln ökade mest i de områden där det fanns soldater.

- Ryssar och amerikaner är värst, sade Madeleine Rees, som för FN:s människorättsorganisation i Bosnien granskat problemen där och kan bekräfta att FN-soldaterna bidragit till problemen.

De kvinnor Rees talat med har inte pekat ut svenskarna som ett stort problem.

Det anser inte heller Fhleming Christensen från högkvarteret, som själv var chef för första svenska Kosovobataljonen.

Det inträffar isolerade incidenter men de bestraffas, enligt Christensen. Han önskar att FN inför egna regler som hindrar FN-personal och trupp att utnyttja sexslavarna.

Han tycker svenska soldater på utlandsuppdrag borde få åka hem oftare. Det skulle kunna lösa de unga soldaternas sexuella behov.

Slavhandel

- Flickorna värvas i bland annat Moldavien och Rumänien med löften om riktiga jobb i Bosnien, berättade Radovanovic. När de kommer till första gränsen säljs de till en slavhandlare. Vid varje gräns säljs de vidare. Vanligen hamnar de i ett uppsamlingsläger för sexslavar i Belgrad där de säljs till barägare. När de kommer till Bosnien är priset mellan 9 000 och 30 000 kronor.

- Barägaren säger: nu har jag lagt ut så här mycket pengar som du är skyldig mig. Nu måste du arbeta in pengarna. Sedan kan du tjäna pengarna själv. Då får du 40 procent, jag tar 60.

- När den dagen kommer säger barägaren: Jag tar hand om dina pengar. Säg bara till när du vill åka hem med dem.

- Då tar han kvinnans pengar och säljer henne vidare till en annan barägare. Så börjar det hela om, sade Radovanovic.

Bosnien maffialand

Hon berättade att av sexkunderna är 30 procent internationell personal, främst FN-soldater. De har gott om pengar och ger huvuddelen av inkomsterna åt slavhandlarna. Deras pengar har gött den organiserade brottsligheten.

- I Bosnien har den internationella maffian nu ett eget land tack vare kvinnohandeln, sade Radovanovic.

FN har nu börjat agera men sölet har gjort att brottsligheten fått fast grepp om Bosnien, anser Rees.

Sverige hade under flera år i slutet av 90-talet styrkor i Bosnien. I dag finns en svensk bataljon i Kosovo.

Thomas Höjeberg