Vi tjejer blir bara vackrare med åren

Ju äldre kvinnan är – desto mer nöjd är hon med sin kropp. Det visar Aftonbladet Söndags stora nätundersökning.

Foto: Börje Thuresson
RELATIONER

Ja, kvinnor är missnöjda med sina kroppar – med ett undantag: pensionärerna.

Det visar Aftonbladets stora undersökning på nätet som drygt 24 000 kvinnor svarat på.

Aftonbladet Söndag ställde ett antal frågor om kropp och utseende till kvinnor från 15 år och uppåt.

De äldre kvinnorna, som har en mångårig relation till sin kropp, var tydligast och mest avvikande i sina åsikter (se tabell här intill).

En fråga var: ”Hur ofta tänker du på din vikt?” och det gör nästan hälften av svenskorna, flera gånger om dagen.

Skönhetsoperationer tycks inte vara någon lösning på yngre kvinnors missnöje med sin kropp.

De flesta kvinnor svarade ett klart ”Aldrig” på frågan ”Hur ofta funderar du på att skönhetsoperera dig?”

En samvetsfråga var: ”Om du fick välja ett annat utseende, skulle du göra det?” Där var det också en klar skillnad mellan de yngre kvinnorna och de medelålders.

De flesta i åldern 15–45 år svarade övervägande ”Delvis”, bland 56–65-åringarna svarade nära hälften ”Nej”.

Av dem som fyllt 66 år skulle var tredje välja ett annat utseende.

En annan fråga gällde i fall de ägnar mer tid åt sitt yttre än sitt inre. Alla svarade ett klart och tydligt ”Nej”, utom de äldsta kvinnorna, nära hälften av dem ägnar mer tid åt sitt yttre.

Kvinnor 66 år och uppåt, är mest nöjda med brösten, när de väljer en kroppsdel. Varför, tror du?

Foto: Lina Olsson

Kvinnor 56–65 år svarar att de är mest nöjda med sin hjärna. Är du i din smartaste ålder nu?

Foto: Lina Olsson

I åldern 46–55 svarade 45,5 procent ”delvis” på frågan Om du fick välja ett annat utseende, skulle du göra det?

Foto: Lina Olsson

36–45-åringar svarar att det de är mest nöjda med är ögonen. Har svenska kvinnor vackra ögon?

Foto: Lina Olsson

I åldern 26–35 år svarar 50 % av kvinnorna att de är ”sådär” nöjda med sin kropp. Vad tror du det betyder?

Foto: Lina Olsson

15–25-åringarna tänker på sin vikt flera gånger om dagen, varför tror du att de gör det?

Foto: Lina Olsson

Chatta

Foto: Björn Lindahl

Vilken kroppsdel är du mest nöjd med?

Är du nöjd med din kropp?

Ulla-Lene Österholm