Fler kvinnor drabbas av belastningsskador

Sömnproblem ökar bland både kvinnor och män

RELATIONER

Allt fler kvinnorna drabbas av värk på grund av ensidiga och tunga arbeten. Dessutom har många svårt att sova på grund av de inte kan koppla bort jobbet. Det visar en LO-rapport som presenteras i dag.

Var fjärde kvinnlig arbetare i åldern 45-64 har svåra eller mycket svåra belastningsskador.

– Kvinnorna har den sämsta och mest ensidiga arbetsmiljön. De tvingas ofta göra tynga lyft, de jobbar under högt tempo och har dessutom ofta bristande inflytande över sin egen situation, säger LO:s utredare Sven Nelander till aftonbladet.se.

Värk i rygg, nacke och axlar är typiska belastningsskador och många tvingas till långtidssjukskrivningar.

På två år har andelen kvinnliga arbetare med svåra eller mycket svåra belastningsskador ökat från 18 till 24 procent i åldersgruppen 45-64 år. Samtidigt har belastningsskadorna inte ökat alls bland tjänstemännen. Siffrorna förvånar utredarna.

– Jag trodde inte att det skulle ha hunnit hända så mycket på två år, jag blev faktiskt skakad. Många yngre kvinnor har dessutom värk som kan utvecklas till den här typen av problem med tiden, säger Sven Nelander.

– Kvinnliga arbetare ligger sämst till och manliga tjänstemän ligger bäst till när det gäller ohälsa, säger han.

Fråga om klass och kön

Kvinnliga arbetare drabbas hårt oavsett om de jobbar i privat eller offentlig sektor.

– En kassörska eller en städerska har ungefär lika stora problem med hälsan som en kvinna som jobbar inom vård och omsorg. Det här är inte en sektorfråga utan en klass och könsfråga, säger Sven Nelander.

Enligt LO:s vice andre vice ordförande, Ulla Lindqvist, har miljön på många arbetsplatser blivit stressigare och det märks tydligt i antalet sjukskrivningar. Allt fler oroar sig också för sitt jobb.

– Ett högt uppdrivet arbetstempo i kombination med höga prestationskrav och för litet utrymme att själv påverka, leder till ständig oro inför morgondagen och att man aldrig kan koppla av, säger Ulla Lindqvist.

Sömnbesvären ökar

Rapporten visar även att sömnbesvären har fortsatt öka bland både kvinnor och män. Enligt LO:s rapport upplever allt fler en känsla av oro och ångest.

– Många känner sig otillräckliga, de känner inte att de hinner koppla av. Trots att man jobbar hårt kan man inte känna sig nöjd med det man har gjort. Dessutom tvingas man ständigt pussla med tiden. Många är väldigt uppskruvade när de kommer hem och då väntar ofta hem och barn, säger Sven Nelander.

Sömnproblem och ångest har ökat i alla grupper men även här drabbas kvinnorna hårdast.

– Det blir en ond cirkel. Många kvinnor känner sig utslitna redan i 45-50 års åldern. De har jobbat hårt i många år och funderar över vad det blev av livet. Det påverkar oron och ångesten. Olika delar förstärker varandra, säger Sven Nelander.

Ulrika Nordin

ARTIKELN HANDLAR OM