Svenska tonårsflickor vill läsa fler böcker

Tv och internet har inte tagit över fritiden

RELATIONER

MALMÖ (TT)

Tv och Internet har inte tagit över. Den svenska tonårsflickan läser fortfarande.

Det säger forskaren Maria Ulfgard, som nyligen disputerade vid Lärarutbildningen på Malmö högskola med avhandlingen ”För att bli kvinna - och av lust. En studie i tonårsflickors läsning”.

Foto: Lotte Fernvall

Maria Ulfgard har undersökt läsvanorna hos 20 tonårsflickor med skilda bakgrunder. Gemensamt för flickorna är att de upplever sin läsning som viktig. Men sättet att läsa och tillgången på böcker varierar mellan vilken miljö de kommer från.

Flickorna kommer från tre miljöer som är avgränsade från varandra både socialt och kulturellt, men också geografiskt. Det handlar om ett mångetniskt ytterområde i en storstad, en glesbygdskommun i Norrland och ett villasamhälle på den sydsvenska landsbygden.

Flera av flickorna i undersökningen upplever det som ”ett tvingande måste” att läsa.

Skolarbetet ett hinder

Kopplingen mellan skolans läsning och flickornas fritidsläsning är dock svag och en del av flickorna i studien uppfattar dessutom skolans hemarbete som ett hinder för att utveckla den egna fritidsläsningen.

- Det är inte ovanligt i skolan att lärarna glömmer bort att titta på vad eleverna läser på sin fritid, säger Maria Ulfgard.

Hon anser att skola och fritid ofta ses som motkulturer. Om man i stället valde att se dem som medkulturer skulle de kunna ge draghjälp åt varandra.

Skillnader mellan områdena

Syftet med studien har varit att få kunskap om hur mycket flickorna läser på sin fritid, vad de läser och vilken betydelse läsandet har, men också om det finns en koppling mellan läsningen och flickornas sociala, kulturella, religiösa och geografiska bakgrund samt hur läsningen hänger ihop med svenskundervisningen i skolan.

Flickorna från villaområdet skiljer sig från de övriga genom att vara aktiva och observanta på miljöbeskrivningar och tecknandet av karaktärer. Att flickorna från storstadens ytterområde har fått lära sig att läsning främjar språkutveckling märks på att de framhåller värdet av att läsa romaner för att utvecklas i svenska språket.

Flickorna från glesbygdskommunen efterfrågade mer ingående personskildringar och mer djup i böckernas handling.

TT