Abort hemma kan bli tillåtet

Ny studie: Alla kvinnorna positiva

RELATIONER

Det kan bli möjligt att utföra aborter hemma. Enligt en ny studie där kvinnor har genomgått medicinska aborter hemma är alla nöjda.

Att få göra aborter hemma har varit efterfrågat.

– Vissa friska kvinnor får olustkänslor av att vara på sjukhus. De känner sig tryggare hemma och utför hellre aborten där, säger Kristina Gemzell Danielsson, docent på kvinnokliniken och ansvarig för studien.

Studien visade att alla kvinnorna som gjort aborten hemma var nöjda. Dessutom använde de mindre smärtstillande medel än de som utfört aborten på sjukhuset.

Medicinsk abort går till så att kvinnorna får ta en förberedande omgång tabletter dag 1. På dag 3 tas nästa omgång som sätter igång aborten. Enligt det nya förslaget ska andra omgången tabletter kunna tas hemma av den som vill.

Många aborter sker redan hemma

Kristina säger att lagen inte behöver skrivas om för att det ska bli möjligt.

– Det räcker att ändra socialstyrelsens riktlinjer för hur lagen ska tolkas. Abortlagen och de gamla anvisningarna skrevs 1975 och då fanns bara kirurgisk abort. Anvisningarna borde anpassas till det som gäller idag, säger Kristina Gemzell Danielsson.

Resultatet från studien kommer att publiceras först i början av nästa år, men redan nu håller socialstyrelsen på att se över abortlagen. Dels på grund av resultaten av studien och dels för att många medicinska aborter redan sker hemma.

– När kvinnorna har varit fyra timmar på sjukhuset efter att tabletterna tagits är det många som vill hem även om hela aborten inte är klar. I ungefär 25 procent av fallen sker en del av aborten hemma, säger Kristina.

Förbereds noga

Om aborter hemma blir möjligt kommer det fortfarande bara att vara ett alternativ för de kvinnor som verkligen vill.

– Ingen kommer att tvingas till det. Jag tror inte att det passar alla. Vissa kvinnor behöver stödet av sjukhuspersonalen, medan andra föredrar stöd av partner eller familj, säger Kristina.

Alla som har deltagit i studien har rekommenderats att ha någon hos sig hemma under aborten, men vissa väljer ändå att vara ensamma.

Vare sig kvinnorna vill vara hemma eller på sjukhuset förbereds alla noga på vad som kommer att hända och de får med sig smärtstillande medel att ta. Dessutom ingår ett återbesök för alla oavsett vad man väljer.

– Stödet och kontrollen blir inte sämre för de som gör aborten hemma, säger Kristina.

Medicinsk abort tillåts fram till graviditetens nionde vecka, men i studien har gränsen satts vid vecka sju.

– Ju tidigare i graviditeten desto mindre är smärtan så vi ville börja med det. Vi får se när resultatet är helt klart om vi kan utöka det till att gälla fram till vecka nio, säger Kristina.

Lotta Zachrisson