Tidig sexdebut gör dig mindre stressad

RELATIONER

LONDON

Tidig sexdebut gör kvinnor mindre stressade.

Vid en undersökning vid universitetet i Tübingen i Tyskland frågade forskare ett antal frivilliga om deras sexuella historia - bland annat vid vilken ålder de debuterat sexuellt.

AVKOPPLANDE SEX Enligt forskarna kan tidig sexdebut leda till regelbundet sexliv som i sin tur gör kvinnorna mindre stressade.

Man tog prov på saliven för att testa stressnivåerna och sedan fick försökspersonerna genomföra ett antal punkter som höjde stressnivåerna:

Fem minuters tal

Ett fem minuter långt tal inför en publik bestående av okända människor. Huvudräkning - högt så att alla kunde höra.

Forskarna fann att stressnivåerna steg betydligt mindre hos de kvinnor som gjorde sexdebut före 18-årsålder. Det kunde handla om så mycket som 60 procent jämfört med gruppen med sen sexdebut.

Forskarna drar slutsatsen att de som begår en tidig sexdebut kan vara genetiskt betingade att reagera mindre på stress, enligt tidningen Observer.

En annan teori är att kvinnor som debuterar tidigt fortsätter att ha sex regelbundet och det medför i sig att de reagerar mindre på stress.

Forskarna upptäckte att även män som haft en tidig sexdebut klarade stress bättre - men det i mindre utsträckning än kvinnor.

18 år är tidigt?

De tyska forskarna har satt gränsen för tidig sexdebut vid 18 år vilket sannolikt anses vara sent i de skandinaviska länderna. Så det är möjligt att vända på resonemanget och säga att sen sexdebut ökar stressen.

Leif Kasvi