Europa säger ja till sexhandeln

Åtta av tio svenskar vill ha kvar förbudet mot sexköp

RELATIONER

8 av 10 svenskar är positiva till Sveriges förbud mot sexköp.

Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Aftonbladet.

I övriga Europa märks en allt tydligare trend: prostitution ses som ett vanligt jobb.

FRIZONER FÖR SEXHANDEL Två ungerska prostituerade värmer sig vid en öppen eld strax utanför Budapest. Inom kort införs en ny lag som skapar frizoner för prostituerade.

- Nederländerna och Tyskland har sin experimentverkstad och Sverige sin. Det är två ytterligheter och vi vet inte vartåt det leder, säger EU-parlamentarikern Marianne Eriksson (v).

I många europeiska länder ses köp av sexuella tjänster med alltmer blida ögon. I Österrike, Grekland, Nederländerna och Tyskland jämställs prostitution med ett vanligt jobb och de prostituerade är skyldiga att betala skatt.

Vi anses konservativa

I gengäld har de rätt till pension och socialförsäkring. EU-domstolen gav i november förra året rätt till de tjeckiska och polska kvinnor som sökt arbetstillstånd för att arbeta som prostituerade i Tyskland.

- Sverige betraktas i dessa länder som konservativt, moralistiskt och gammaldags, säger Gunilla Ekberg, sakkunnig på Näringsdepartementet.

Alla övriga länder i EU tolererar prostitution. De flesta har ordningsregler som kan ge kvinnan böter om hon värvar kunder på fel plats eller på fel sätt.

- Det finns en risk att den liberala synen på sexköp sprider sig till Sverige. Jag märker när jag pratar med folk att ordet sexarbetare slagit igenom helt. De hatar ordet offer och tycker att det är ett utebegrepp, säger Jenny Westerstrand, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, som forskar kring konsekvenserna av en legalisering av sexköp.

Många är nyfikna

Samtidigt finns på flera håll i Europa en stor nyfikenhet på den svenska sexköpslagen. Socialministern i Finland vill ha en lag snarlik den svenska, och diskussionen förs även i Frankrike och i Danmark.

- Det här är en positiv effekt av den svenska lagen. För fem år sedan upplevdes den svenska lagen enbart som ett resultat av en förbudsiver, säger Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Den svenska lagen är unik på så sätt att den har en feministisk utgångspunkt. Prostitution ses som våld mot kvinnor och som männens ansvar - inte kvinnornas.

- Med lagens hjälp vill man förändra attityderna till prostitution, och tydliggöra för de ungdomar som växer upp att det är förbjudet att köpa folks kön för pengar, säger Sven- Axel Månsson.

Positivt på kort sikt

Vad skulle konsekvenserna bli om prostitution legaliseras även i Sverige?

- Kortsiktigt är det något positivt för kvinnor som varit många år i prostitutionen. De upplever att de får ett erkännande, och de får rättigheter.

- Men den viktiga konsekvensen är att det främjar nyrekryteringen av unga kvinnor till prostitutionen. Vi vet från forskningen att det är helt enkelt inget bra sätt att leva. Vi måste fråga oss, vems döttrar ska göra det här?

Tycker du att det ska vara lagligt att köpa sex i Sverige?

”Lagen mot sexköp hotar feminismen”

Aftonbladet i går

I Sverige ses prostitution som våld mot kvinnor. I Tyskland är prostitution sedan årsskiftet ett yrke. Övriga Europa håller just nu på att välja sida. I en serie artiklar berättar Aftonbladet om prostitutionen i Europa. I dag: hur synen på horan som en företagare sprider sig.

Nneka Amu