Näringslivet vill ha fler kvinnor i styrelserna

– men motsätter sig könskvotering

RELATIONER

Det är för få kvinnor i de svenska styrelserna och de ökar långsamt. Idag är andelen sex procent.

Nu hävdar nio ledande företrädare för det svenska näringslivet att man måste ändra inställningen och ta in fler kvinnor i styrelserna.

Men kvotering är de emot.

”Vi tror inte på uppifrån beslutade krav på kvoteringar” skriver de nio topparna inom näringslivet på DN Debatt.

Istället för kvotering anser höjdarna att det krävs en förändrad inställning för att få bort underskottet på kvinnor. Som lösning på problemet har de en rad punkter, bland annat:

Det ska alltid finnas ett kvinnligt alternativ bland kandidaterna till ledande befattningar.

Tillåta variationer i kravprofilerna.

Exponera duktiga medarbetare i internt styrelsearbete.

Enligt näringslivstopparna är detta exempel på åtgärder som kan öka mångfalden. "Vi hoppas att våra kollegor inom näringslivet genom denna programförklaring känner sig utmanade att också verka för fler kvinnliga chefer på toppnivåer" ,skriver de.

Bakom artikeln står Lars H Thunell, Carl Bennet, Lilian Fossum, Leif Johansson, Per E Karlsson, Marinne Nivert, Anders Nyrén, Caroline Sundewall och Marcus Wallenberg.

Susanna Vidlund