Bara fem av 19 statssekreterare är kvinnor

1 av 8
RELATIONER

Göran Persson vill kvotera bolagens styrelser. Han borde börja med att sopa rent framför egen dörr.

Av regeringens nitton statssekreterare är bara fem kvinnor.

I dag väntas regeringen tillsätta nya statssekreterare. Statssekreteraren är ministerns högra hand, en politiskt tillsatt tjänsteman som leder departementets arbete.

Statssekreterarna har i många fall ett större inflytande över det politiska arbetet än sina chefer. Det tog bland annat den brittiska tv-serien "Javisst, herr minister" fasta på i sin kritik av den politiska byråkratin.

Bra för karriären

Att bli statssekreterare är bra för den som vill klättra på karriärstegen. I regeringen har mer än en fjärdedel den bakgrunden.

Samordningsminister Pär Nuder har varit Göran Perssons statssekreterare sedan han blev statsminister.

Biståndsminister Jan O Karlsson var statssekreterare på finansdepartementet under sex år på 1980-talet.

Nye biträdande finansministern Gunnar Lund har varit statssekreterare på både UD och finansdepartementet.

Näringsminister Leif Pagrotsky var statssekreterare på finansdepartementet i mitten av 1990-talet.

Nybakade konsumentministern Ann-Christin Nykvist var tidigare statssekreterare hos kulturminister Marita Ulvskog.

Nya folkhälsoministern Morgan Johansson har hoppat in som statssekreterare på justitiedepartementet.

Jämställt bara på ytan

Men trots jobbets status, inflytande och karriärmöjlighet lägger alltså regeringen inte två strån i kors för en jämn könsfördelning mellan statssekreterarna.

Av dagens nitton statssekreterare är bara fem kvinnor. De tre som den nya regeringen hittills utsett är samtliga män. Sten Olsson på statsrådsberedningen, Krister Nilsson på miljödepartementet och Jonas Bjelfvenstam på näringsdepartementet.

För ett par veckor sedan skrev statsminister Göran Persson en debattartikel tillsammans med vänsterpartiets Gudrun Schyman, "Tillsammans ska vi öka jämställdheten".

Men då var det inte departementets toppposter det gällde. Utan bland annat bolagens styrelser där de båda partiledarna vill öka den kvinnliga representationen.

De båda partiledarna påstod också att de vill bli mönsterarbetsgivare:

- Som arbetsgivare i offentlig verksamhet har vi ett ansvar.

Regeringen slår sig ofta för bröstet och hävdar att den är världens mest jämställda. Men det är alltså bara på ytan. Bland statssekreterarna där en stor del av makten ligger är männen fortfarande i klar majoritet.

Lena Mellin