Mammografi ger bäst resultat hos yngre kvinnor

RELATIONER

LULEÅ (TT)

Mammografiundersökningar gynnar speciellt kvinnor mellan 40 och 49 år.

Det visar en undersökning som genomförts i de fyra nordligaste länen.

Enligt undersökningen minskar risken för bröstcancer med 27 procent för kvinnor i den åldersgruppen tack vare mammografiundersökningar.

Antalet cancerfall för hela den undersökta gruppen minskade med 21 procent.

– Nu borde vi införa årliga kontroller av kvinnor mellan 40 och 49 år. För kvinnor som är äldre räcker det med en kontroll var 18:e månad, säger läkaren Pal Bordas vid Sunderby sjukhus till Norrbottens-Kuriren.

– En bröstcancer kan komma plötsligt och växa mycket snabbt hos yngre kvinnor. Därför kan den vara svår att upptäcka, säger Pal Bordas.

Han säger att motsatsen gäller för äldre kvinnor, där utvecklas en bröstcancer oftast mycket långsamt och därför är den lättare att upptäcka. Bordas säger att dessa fakta talar för tätare kontroller för kvinnor mellan

40 och 49 år.

– Vi har länge anat att nyttan med mammografi är störst bland de yngre kvinnorna. Men på grund av administrativa rutiner har vi haft och har svårt

att låta yngre undersökas vartannat år och äldre var 18 månad. Men nu hoppas jag att vi kan ändra på det, säger Pal Bordas.

TT