Kvinnor parkerar sämre än män

...men killar kör oftare på djur och fotgängare

RELATIONER

En ny rapport visar att kvinnor oftare backar på bilar och krockar på parkeringsplatser, medan kollisioner med djur, träd och fotgängare mestadels orsakas av män.

– Kvinnor begår de små misstagen som inte spelar så stor roll, säger Eva Marie Törnström, författaren bakom ”Bli herre över bilen”.

Foto: Lasse Hejdenberg
Eva Marie Törnström vill ha en kvinnligare trafik och har skrivit boken ”Bli herre över bilen”.

Brittiska forskare har kommit fram till att kvinnor är sämre än män på att parkera. Vid en krock med en ett stillastående fordon är det 23 procents högre risk att bilföraren är en kvinna än en man och vid krock på parkeringsplats är risken dubbelt så stor.

Men undersökningen, beställd av försäkringsbolaget Diamond, visar att försäkringspremierna är mycket billigare för kvinnor ändå. Anledning: när de största skadorna orsakas, till exempel vid krockar med fotgängare, djur, väggar eller andra föremål, är det oftare en man som sitter bakom ratten.

Statistiken lyder:

Det är 30 procent större risk att en man kör över ett djur. När det gäller att krocka med hinder eller träd är risken 27 och 16 procent så stor.

Vid frontalkollisioner och olyckor där fotgängare är inblandade är föraren också oftast en man.

– Det har gjorts en liknande undersökning i Sverige som visar samma sak. Kvinnor står för de små misstagen medan män som ofta kör för fort står för de större materiella skadorna där liv och lem är inblandade, säger Eva Marie Törnström som skrivit boken ”Bli herre över bilen”.

Bilen byggd för män

Att kvinnor är sämre på att parkera håller hon med om. En anledning är att bilar i många fall är byggda för långa förare och att kortväxta därför har svårare att manövrera och att se hörnen på bilen, menar hon. Men den största orsaken är att de inte tränat fickparkering lika mycket.

– För män är det mycket viktigare att kunna behärska tekniken. Men när kvinnor går bilkurser och får veta hur de ska göra så är det inga problem, säger hon.

Är kvinnor bättre på att köra bil?

– Om vi tittar på försäkringspremierna så är de billigare för kvinnor. De orsakar färre skador.

Vad är det för köregenskaper som skiljer?

– Män tror att de kan köra bil. Kvinnor tror inte att de kan köra bil. När man ska lära en kvinna att manövrera bilen så når hon målet väldigt fort. Att dämpa en manlig förare är inte lika enkelt, säger Eva Marie Törnström.

Hanna Blanksvärd