En av fyra elever har kränkts sexuellt

Flickor och invandrare mest utsatta

RELATIONER

Var fjärde elev har blivit utsatt för verbala, sexuella kränkningar.

De grupper som tvingas utstå flest könsord och andra laddade ord är flickor och elever med invandrarbakgrund, visar en ny studie från Skolverket.

En studie av skolans sociala miljö visar att det finns stora brister i skolornas arbete mot kränkningar och mobbning. Resultatet visar att en av fyra elever har upplevt sexuellt laddade verbala kränkningar. Flickor och elever med invandrarbakgrund är mest utsatta, och pojkar behandlar andra illa oftare än flickor.

16 procent av alla rektorer uppger att det förekommer rasism i skolan.

Samtidigt uppger fyra procent av eleverna att de blivit illa behandlade av lärare. Missnöjet med personalen på skolan är störst bland pojkar och invandrarelever, och ökar ju längre upp i åldrarna man kommer.

Skolverket, som ligger bakom undersökningen, vill att regeringen skjuter till med mer pengar så att arbetet med etik i skolorna kan utökas.

Läs mer

Hanna Blanksvärd