Fri abort - bara för svenska kvinnor

”Du kan komma till Sverige och få all sjukvård du vill, men inte göra abort . Diskriminerande”, säger Birgitta Ohlsson

RELATIONER

Du ska vara svensk medborgare, bo i Sverige eller ”avla ditt barn i svensk säng”. Då har du rätt till abort i Sverige.

Annars inte.

–Svensk lag luktar könsrasism, säger Birgitta Ohlsson (fp) , en av flera riksdagsledamöter som nu arbetar för att ändra lagen.

Birgitta Ohlsson: Ändra lagen!

Sedan 1975 har svenska kvinnor rätt till fri abort. Men enligt en paragraf i abortlagen får en kvinna göra abort i Sverige bara om hon är svensk medborgare eller blivit gravid i Sverige.

Diskriminerade, menar Birgitta Ohlsson.

– Du kan komma till Sverige som utländsk medborgare och få all sjukvård du vill om du kan betala för det. Men du får inte avsluta en graviditet. Det här är en sexualpolitisk fråga, och det är skrämmande att paragrafen finns kvar i ett land som Sverige som har gått i bräschen för kvinnors rättigheter i andra länder.

Enligt lagen måste en kvinna som inte är svensk medborgare ansöka om att få göra en abort hos Socialstyrelsens Rättsliga råd.

– Som utländsk medborgare måste du kunna verifiera att du är bosatt i Sverige, har stark anknytning till Sverige eller att barnet är avlat i svensk säng, säger Anita Ahlenius, förste byråsekreterare på Rättsliga rådet.

Oavsett om du är beredd att betala för din abort eller inte. Något som även RSFU reagerat mot:

–För oss handlar det om att kvinnor har rätt till säkra aborter. Vi vet att kvinnor som har bestämt sig för abort genomför den.

Hittills i år har 69 utländska kvinnor ansökt om abort. Nio har fått avslag. Det handlar ofta om kvinnor som man misstänker kommer till Sverige för att få en abort.

– Många säger öppet att de kommit hit eftersom det är säkrare eller lättare att få en abort här, men det är inte dem vår lag är till för, säger Anita Ahlenius.

I en motion till riksdagen som lämnades in den 17 oktober i år kräver representanter för fem av riksdagens partier att lagen ändras. En av dem är Gustav Fridolin (mp).

–Under en mörk period i Sveriges historia åkte svenska kvinnor till Polen för att få fri abort. Nu nekar vi kvinnor säkra aborter i Sverige. Det är fruktansvärt, säger han.

Jämställdhetsminister Margareta Winberg har lovat att lagen ska ses över.

Svetlana, 18, är gravid i tionde veckan. Hon är bosatt i Ryssland där hon också har pojkvän. Hon uppger själv att barnet blivit till i hemlandet och att hon kände till att hon var gravid när hon kom hit.

Beslut: Nekas abort.

Ana, 40, är gravid i vecka fem. Hon önskar göra abort på grund av sin otrygga situation, barnet var oplanerat. Hon vistas i Sverige som turist tillsammans med sin man.

Beslut: Nekas abort.

Källa: Anita Ahlenius, Socialstyrelsens Rättsliga råd. Namnen är fingerade.

Svetlana och Ana fick inte göra abort

Christina Larsson