– Kvotering vore ett slag mot kvinnorna

Tre röster om Margareta Winbergs hot: 25 procent kvinnor i styrelserna, annars lagstifting

1 av 3 | Foto: Peter Knopp
Lars-Johan Jarnheimer: Kvotering vore ett steg tillbaka.
RELATIONER

Margareta Winberg kräver att 25 procent av styrelserna ska bestå av kvinnor senast 2004. Annars tänker hon lagstifta om kvotering.

Men många inom näringslivet är skeptiska till förslaget, även om man är överens om att det kan behövas fler kvinnor på framskjutna poster.

- Det vore beklagligt om man inför kvotering. Det är ju så att hela tiden försöker vi få den bästa sammansättningen i styrelsen, oavsett om det är män eller kvinnor. Jag tycker att det skulle vara ett steg tillbaka att införa kvotering, säger Lars-Johan Jarnheimer, vd för Tele2..

Varför finns det så få kvinnor i styrelserna idag?

- Det saknas tjejer på olika nivåer, inte bara i styrelserna. På tekniksidan börjar det här redan i skolan. Det utbildas färre tjejer inom teknik idag än för fem år sedan.

Kvinnlig vd kritiserar förslaget

Monica Ulfhielm, vd för svensk Energi är också skeptisk till förslaget:

- Att lagstifta om kvotering vore att gå lite väl långt. Jag tror att de flesta kvinnor dessutom vill få sin befattning för att de är mest lämpliga för uppdraget, inte på grund av sitt kön.

Varför är det så svårt att få in kvinnor i styrelserna?

- Elbranschen är väldigt mansdominerad. Det är inte så konstigt att det är svårt att få in kvinnor i styrelserna då. Man måste börja från början. Det är för få kvinnliga civilingenjörer, vi behöver fler. Men vi behöver också synliggöra att det finns kompetenta kvinnor.

"För litet urval av kvinnor"

Stig Larsson, styrelseledamot ibland att SICS, fd generaldirektör på SJ:

- Det väsentligaste är kompetensen. Sedan är det underordnat om det är en kvinna eller man som rekryteras.

Men om man lagstiftar kan det ju tänkas att könet blir viktigare än kompetensen.

- Om man ska lagstifta om det måste man komplettera det med ett utvecklingsprogram för kvinnor. Det är ett alldeles för litet urval av kvinnor idag.

Vad beror det på?

- Dels beror det en miljöfråga under vår uppväxt. Tjejernas intressen har länge varit annorlunda än killarnas.

Susanna Vidlund