Ny rapport: Kvinnor lyckas bättre med sina studier

RELATIONER

Kvinnor klarar studier bättre än män, visar en ny undersökning från Högskoleverket.

Oavsett social bakgrund och utbildningsprogram får kvinnor bättre studieresultat än män.

Bland män klarar sig studenter från högre tjänstemannahem bättre än studenter från arbetarhem. För kvinnornas del finns inte alls samma skillnad.

Vad det beror på framgår inte.

Svenskar större chanser

Högskoleverkets undersökning visar hur de som började på högskolan för åtta år sedan klarat sina studier.

Enligt analysen klarar sig svenskar bättre än invandrare: 75 procent av studenter med svensk bakgrund fullföljer utbildningen jämfört med 65 procent bland de som är födda utomlands eller har föräldrar som är det.

Bakgrund styr

Den sociala bakgrunden styr till viss del. Tre av tio studenter från arbetarhem hoppar av utbildningen jämfört med två av tio från högre tjänstemannahem.

Hanna Blanksvärd