Gjorde abort - födde barn

Ansvarsnämnden: Sjukhuset gjorde inget fel

RELATIONER

GÖTEBORG

Aborten misslyckades och fost-ret fortsatte att växa.

Men läkarna trodde inte att barnet skulle överleva. Kvinnan började förbereda begravningen.

Sen födde hon en frisk son.

Foto: ROGER LUNDSTEN
FOSTRET FORTSATTE VÄXA Varken gynundersökning eller graviditetstest avslöjade att den 25-åriga kvinnans abort misslyckats. När hon till slut fick besked om att hon väntade barn fick hon inte avbryta graviditeten. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade kvinnans anmälan utan åtgärd - personalen på Östra sjukhusets kvinnoklinik i Göteborg följde rutinerna.

Kvinnan är 25 år och från Göteborg.

Hon valde att genomgå en medicinsk abort, tidigt i graviditeten.

När det var dags för återbesök på Östra sjukhusets kvinnoklinik var hon fortfarande trött och illamående. Men gynundersökningen avslöjade ingenting och graviditetstestet var negativt.

- Jag gav dem alla ledtrådar. Hade graviditeten upptäckts då så hade allt varit annorlunda i dag, säger kvinnan till Göteborgs-Posten, GP.

Fick positivt besked

Under flera månader växte magen. Kvinnan försökte, utan framgång, gå ner i vikt. På sjukvårdsupplysningen fick hon höra att gaser och svullen buk var vanligt när man bantade.

Till slut gick hon till vårdcentralen, lämnade ett urinprov och fick besked. Positivt.

- Det var omöjligt, det sa läkaren också. Jag hade tagit abortpiller, fått en blödning och därefter behandlats med en p-spruta, säger kvinnan till GP.

Hon ville avbryta graviditeten men Socialstyrelsen säger nej om barnet kan antas vara livsdugligt.

En undersökning med ultraljud indikerade att fostret hade vattenskalle - och kanske andra missbildningar till följd av abortförsöket.

Barnet skulle troligen inte överleva förlossningen.

- Vi började förbereda begravningen, säger kvinnan till GP.

Följde rutinerna

Förlossningen sattes igång - för tidigt. Den nyfödda pojken var fullt frisk, men måste få syrgas för att överleva.

Kvinnan har anmält överläkare och ansvarig personal på Östras kvinnoklinik till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Nämnden har lämnat anmälan utan åtgärd. Personalen följde gängse rutiner.

Kvinnan gjorde aldrig något graviditetstest på egen hand.

Ingen annan trodde att hon var gravid. Då litade hon på det.

Kerstin Danielson