Nu är manlige chefen avslöjad

Gamla hjälteideal gäller för dagens ledare

1 av 4 | Foto: JOHANNA PETTERSSON
tuffingen Anders Igel, 51, vd och koncernchef för TeliaSonera. Har beskrivits som ”en kille med hårda nypor”, bland annat efter stora nedskärningar på Ericssons i Norrköping.
RELATIONER

Är din högste chef kanske en Tuffing?

Eller en Pappa?

Manliga höga chefer väljs efter gammaldags hjälteideal.

Det avslöjar en ny avhandling.

Markus Kallifatides, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet och lärare på Handels i Stockholm, har följt ledningen för en stor koncern.

Där har han studerat de höga chefernas roller och hur chefsrekrytering går till.

Han urskiljer tre tydliga ledarideal:

Den tuffe.

Smart, slug, modig och kraftfull. Talar mycket. Av uppfostran och tradition bestämd att vara överordnad. Ses som att vara ”av det rätta virket”. Entreprenör som inte backar för hinder och motsättningar.

Experten.

Har nått sin position med hjälp av utbildning, kunskap, förnuft och hårt arbete. Vetenskaplig. Har varma känslor för företagets produkter eller tjänster.

Fadern.

En fadersfigur. Hjälper de underställda att utvecklas och håller koll på deras känslor. Förstår deras nycker, önskningar och drivkrafter bättre än de själva. Lägger stor vikt vid relationer. Född i ”rätt” klass för att bli ledare.

Alla är manliga ideal.

Kvinnor utesluts

- Våra föreställningar om manlighet och ledarskap sammansmälter: En chef "ska" vara målfokuserad, tävlingsinriktad och aggressiv. Föreställningar om kvinnor - till exempel att de är omvårdande - passar inte in.

En kvinna kan utbilda sig till att bli en Expert, enligt Markus Kallifatides. Men att bli en Tuffing är svårt:

- En sådan kvinna betraktas som konstig, som att hon övergett sitt kön och är hård, känslokall och kanske till och med dålig som mamma.

Känslorna avgör

Utåt väljs chefer av förnuftiga skäl. Men Markus Kallifatides menar att bakom fasaden betyder känslorna mycket. En chef väljer den man gillar eller liknar - nästan alltid en av samma kön. Alltså en man.

Fast ingen säger det rent ut pågår en kamp om att få de fina positionerna, enligt Markus Kallifatides. Att kvotera in kvinnor - som jämställdhetsminister Margareta Winberg hotar med - är därför ett rött skynke för många.

- Det skulle minska antalet välbetalda högstatuspositioner för män.

Cecilia Gustavsson