Kvinnojourer får sju miljoner

Socialstyrelsen: ”Ett litet steg i rätt riktning”

RELATIONER

Socialstyrelsen har beslutat att dela ut sju miljoner till tolv kvinnojourer.

Bland tilldelas Terrafem och Kvinnohuset Kassandra de största beloppen.

Tolv frivilligorganisationer som stödjer misshandlade och hotade kvinnor får dela på sju miljoner i projektpengar från Socialstyrelsen. För första gången får Terrafem, som hjälper utsatta invandrarkvinnor, ett öronmärkt stöd på totalt 847 000 kronor.

– Organisationer som arbetar mot kvinnovåld och sexuella övergrepp mot kvinnor har tidigare varit missgynnade i Socialstyrelsens bidragsgivning. Vi har inför 2003 kunnat öka dessa organisationers anslag med ytterligare en miljon kronor – och det är ett litet steg i rätt riktning, säger Leif Näfver på sekretariatet för frivilligt socialt arbete på Socialstyrelsen, på myndighetens hemsida.

”Har utvecklats mycket”

Sammanlagt delar Socialstyrelsen ut 54 miljoner till 55 riksorganisationer. Bris och Makalösa föräldrar tillhör också några av de som fått ökade anslag. Socialstyrelsen menar att dessa organisationer utvecklats mycket under det gångna året.

Kvinnojourerna som får bidrag

Hanna Blanksvärd