Lesbisk - av politiska skäl

Forskare: De vill göra upp med kärnfamiljen

1 av 2 | Foto: JERKER IVARSSON
kär i kändis Journalisten Mian Lodalen är gift med Sophie Uppvik, känd från tv-programmet Expedition: Robinson. Hon håller med om att man kan välja att bli homosexuell - som en protest mot "heteroträsket".
RELATIONER

En del unga kvinnor väljer att bli lesbiska av politiska skäl, enligt en ny studie.

- De vill göra upp med ojämlika heterosexuella parrelationer och begränsande kärnfamiljsideal, säger Camilla Kolm, forskarassistent.

I sitt examensarbete i psykologi vid Göteborgs universitet har hon djupintervjuat nio kvinnor, 20-28 år gamla. Gemensamt för dem är att de tidigare levt i heterosexuella förhållanden men valt att bli lesbiska - av politiska skäl.

- De tycker att männen har en dominerande ställning i så väl samhället som i förhållandet. Därför är det mer fördelaktigt för dem att leva tillsammans med en annan kvinna, säger Camilla Kolm.

Handlar inte om sex

Eller som en av kvinnorna själv uttrycker det:

- Att vara lesbisk har för mig väldigt lite med sex att göra, det är inte därför jag är lesbisk. Det är inte vem jag ska knulla med, utan vem jag ska vara solidarisk med.

Tvärtemot vad gayrörelsen hävdar - att sexualiteten är medfödd - menar dessa lesbiska kvinnor att den är något de själva bestämmer över. Att sexualitet är inlärd.

- Genom att tänka utifrån ett lesbiskt perspektiv är det möjligt att ändra inriktning på sexualiteten, enligt de här kvinnorna, säger Camilla Kolm.

Inspirerade av 70-talet

Flera av dem har kommit i kontakt med feministiska tankegångar via "queerteorier" som de läst till exempel på universitetet. En annan grupp har inspirerats av 70-talets kvinnorörelse.

De menar att ojämlikheten finns på de flesta nivåer. Att bli lesbisk var för dem ett sätt att visa att de inte tänder på underordning.

Enligt Camilla Kolm har mottagandet av dessa kvinnor i andra lesbiska kretsar varit blandat.

- Toleransstudier visar att vi är mer öppna för det som är biologiskt. Andra lesbiska tycker att den här gruppen är omoralisk. De är också rädda att förknippas med "manshatare", säger Camilla Kolm.

"Tvingas att välja"

Men om de som har känt att de är lesbiska under hela sin ungdom är mer "äkta" än de som blir lesbiska av politiska skäl kan hon inte säga.

Varför uppmärksammas "politiskt" lesbiska just nu?

- De fanns redan på 60- och 70-talen. Men kanske tvingas unga i dag till ett mer aktivt val när det handlar så mycket om sexualitet i media, säger Camilla Kolm.

Viktoria Martinsson