LEKTION 3: Är ni inte överens – skaffa en advokat

RELATIONER

För att skilja dig från din partner måste du först ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten och sedan invänta en dom. Skilsmässoprocessen ser olika ut beroende på om ni är överens om att skiljas eller inte och om det finns barn med i bilden.

När ni båda vill skiljas:

Beställ en blankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad från närmaste tingsrätt eller Domstolsverket på internet: www.dom.se. Beställ även ett personbevis som visar var du var mantalskriven den 1 november året innan.

Ansökningshandlingen, personbeviset och en ansökningsavgift ska lämnas eller skickas till tingsrätten. Efter ett par veckor skickas domen på äktenskapsskillnad hem till er.

Om ni har barn under 16 år gäller sex månaders betänketid. Det spelar ingen roll om barnet inte är ert gemensamma. Domen om äktenskapsskillnad meddelas inte automatiskt när tidsfristen löpt ut – det är upp till er meddela domstolen detta. Om ni inte längre vill skiljas kan ni bara låta bli att gå vidare med er ansökan.

När bara en av er vill skiljas:

En stämningsansökan ska lämnas in till tingsrätten. Du behöver inte förklara i ansökan varför du vill skiljas. Sex månaders betänketid gäller från den dagen din partner tagit del av stämningsansökan.

Är ni föräldrar rekommenderas ni i första hand att vända er till socialförvaltningen i er hemortskommun för kostnadsfria samarbetsavtal kring barnen, eller till familjerådgivningen.

Om inte samtalen leder någon vart återstår bara en rättslig process. Kontakta varsin advokat.

Tingsrätten kallar till en muntlig genomgång som ni båda två ska infinna er till personligen. Uteblir man får man betala ett vite.

Om du och din partner fortfarande inte kan finna någon lösning beslutar tingsrätten oftast om en utredning av socialförvaltningen för att skaffa sig bättre underlag för domen. Har ni inte enats under resans gång blir det en huvudförhandling. När den är klar brukar det dröja ytterligare några veckor tills domen meddelas.

Plastfamiljen lever farligt

Visste du att...

ARTIKELN HANDLAR OM