3000 flickor skär sig själva

Anna, 17: Att skära mig var den enda smärta jag kunde kontrollera

RELATIONER

3 000 tonårsflickor skadade sig själva så allvarligt att de hamnade på sjukhus år 2000.

Tre av dem dog.

Aftonbladet har träffat Anna som har djupa skärsår i armar och ben.

– Jag måste lindra min ångest över att jag hade en pojkvän som misshandlade mig. Att skära mig var en smärta jag kunde kontrollera.

Allt färre barn skadas i Sverige.

Men unga flickor som skadar sig själva blir allt fler.

Det visar en ny undersökning.

– Det här är mycket allvarligt, säger professor Leif Svanström vid Karolinska sjukhuset, som gjort undersökningen på uppdrag av Barnsäkerhetsdelegationen.

Ofta tar sig självskadorna till uttryck genom att flickorna skär sig. De ser det som ett sätt att dämpa sin ångest.

– De skär sig på toaletten på rasten i skolan. Men det finns även de som bränner sig med cigaretter, berättar Eva Andersson, överläkare på borderlineenheten på Karolinska sjukhuset.

– Jag vet en flicka som slog av benet mellan dörren och dörrkarmen. Man måste ha en enorm psykisk plåga för att göra så.

Ny behandlingsmetod

Svårighet att hantera känslor är typiska för de här flickorna. Sedan drygt ett år finns en ny behandlingsmetod, dialektisk beteendeterapi, för människor med borderline, en personlighetsstörning med självdestruktivt beteende. Behandlingen innebär en blandning mellan gruppterapi och individuella samtal.

Söker hjälp på sin 18-årsdag

– Alla som skär sig har inte en borderlinepersonlighet. Men de behöver också hjälp och den här metoden skulle vara till nytta även för dem.

Men för att få genomgå behandlingen måste man vara över 18 år.

– Många kommer hit på sin 18-årsdag. Och det känns hemskt att de inte fått den hjälp och det stöd de behöver tidigare. Det här beteendet uppkommer ofta så tidigt som i tioårsåldern. Om vi kom ut i barn- och ungdomspsykiatrin skulle vi kunna hindra år av lidande, säger Eva Andersson.

Helena Björk