13-åringar mejlar och berättar att de skär sig varje dag

Bris: Det finns inget skyddsnät för unga flickor

RELATIONER

Varje dag får Bris mejl från flickor som skär sig själva.

Det senaste året har antalet ökat dramatiskt.

– Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är skrämmande, säger Karin Flygare.

Karin Flygare och Maria Rådlund på Bris får många mejl från tonårsflickor som skär sig själva. ”Det behövs fler vuxna runt barnenför att ge barnen den uppmärksamhet de behöver”, säger Maria Rådlund.

– Det ställs sådana krav på barnen i dag. De ska vara snygga, ha rätt kläder, killar och vara lyckade. Det är svårt att leva upp till de ideal som sprids. Fler och fler unga blir deprimerade och får ångest, säger hon.

Vissa flickor har prövat en gång, andra skär sig själva dagligen.

– Det är ofta kopplat till ätstörningar, familjekonflikter, mobbning, kärleksproblem och dåligt självförtroende. Men även stress och ensamhet påverkar, säger Maria Rådlund på Bris, Barnens rätt i samhället.

Många mejl handlar om att flickorna vill att det ska göra ont utanpå kroppen och att de inte kan sluta.

– Flickorna säger att den psykiska smärta de känner blir mindre när de skär sig. De skär sig oftast på underarmar och ben med rakblad men även köksknivar används, säger Karin Flygare.

70 procent av de som kontaktar Bris och berättar att de skär sig själva är tjejer. Medelåldern är 13 –14 år.

Vad kan ni göra för att hjälpa flickorna?

– Vi ger dem stöd och vi ser dem. När barnen skriver börjar de också själva reflektera över sin situation. Det är en bra början. Vi försöker få dem att förstå att de inte behöver vara ensamma om det här, säger Maria Rådlund.

Men hon påpekar att Bris inte kan behandla flickorna på något sätt.

– Det saknas skyddsnät för de här flickorna. Det är köer till Bup, de barn-och ungdomspsykiatriska mottagningarn. Samtidigt blir det färre och färre sköterskor och kuratorer på skolorna, säger Karin Flygare.