Här kan du få hjälp

RELATIONER

Bris, www.bris.se för mejl och chatt

Barnens hjälptelefon 0200-230 230

Skolkurator

Ungdomsmottagningen på din ort

BUP/PBU mottagningar, Barn och ungdomspsykiatriska mottagningar finns i alla landsting

www.pbu.nu