Ny studie: Var femte våldtagen hiv-testas inte

Sjukhusen brister i sin vård av kvinnor som utsatts för övergrepp

RELATIONER

Det brister i sjukvårdens rutiner för att omhänderta kvinnor som våldtagits. Det visar en studie av 304 drabbade kvinnor som sökt vård på Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska sjukhuset i Solna. Bland annat har var femte våldtagen kvinna inte hiv-testats.

- Det var en högre siffra än jag väntat mig. Vi har en PM som säger att man ska ta dessa prover, säger docent Berit Sjögren vid Karolinska sjukhusets kvinnoklinik, som gjort studien, till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Undersökningen visar på flera brister i omhändertagandet av våldtagna kvinnor. Bland annat fick endast en av tio kvinnor dagen efter-piller.

Samtliga kvinnor erbjöds att komma tillbaka till sjukhuset för att träffa kurator, men sju av tio avstod. Berit Sjögren tror att det kan ha flera orsaker; en är att många förknippar sjukvården med själva övergreppet.

- Det kan också vara så att vi faktiskt behöver förbättra vårt akuta omhändertagande vad gäller bemötandet, säger hon till radion.

Sjukvården kan på polisens begäran skriva ut ett rättsintyg om de skador som kvinnan åsamkats. Men det har skett i bara 31 procent av fallen. Det kan enligt Berit Sjögren tolkas som att majoriteten av fallen inte kommit till någon rättslig bedömning.

TT