”Jag är inte nöjd med det som regeringen har gjort”

RELATIONER

Integrationsminister Mona Sahlin är den politiker som efter Fadimes död gick ut hårdast med att förtryckta invandrarflickor måste få hjälp.

Foto: LOTTE FERNVALL
Mona Sahlin, intergrationsminister.

Är du själv nöjd med det regeringen gjort?

– Nej. Så länge det finns flickor som känner att de inte får det stöd de behöver är jag inte nöjd. Vi måste jobba vidare under många år. Vi söker till exempel fortfarande efter metoder att nå männen som bär upp de här värderingarna.

”De är integrerade”

Är det integrationspolitiken som måste förändras?

– Problemet är djupare än så. En del familjer med hederstänkande är väldigt integrerade. De kan svenska, jobbar och har bott här många år. Men visst är det svårare att nå dem som till exempel inte läser svenska tidningar.

Mona Sahlin poängterar att mycket görs just nu. Till exempel ska länsstyrelserna samordna polis, socialtjänst, kvinnojourer med flera till särskilda enheter som utsatta flickor kan vända sig till.

”Vad vi alla kan göra”

– Många ropar efter vad myndigheterna gör. Men det gäller att tänka på vad vi alla kan göra - den som har en utsatt flicka i klassen eller den som har en kollega som är en pappa med hederstänkande. Alla måste bry sig.

Så här har det gått med det regeringen lovade efter Fadimes död

Cecilia Gustavsson