Varför ökar fallen av bröstcancer?

30 000 kvinnor ska ge svar på cancergåtan

RELATIONER

Bröstcancer ökar i alla åldersgrupper.

Orsakerna kan vara att fler gör mammografi, att fler väljer att föda barn sent eller att fler tar hormoner i olika former.

I Göteborg pågår ett projekt där forskare följer 30 000 kvinnor genom livet.

– Bröstcancer ökar bland nästan alla grupper men inte specifikt bland unga vad vi vet, säger Håkan Olsson, epidemiolog med inriktning på bröstcancer, vid Lunds universitetssjukhus.

– Vi började 1990 och förhoppningsvis kommer vi att få svar på mycket.

Han berättar att läkare och forskare runt om i världen för en diskussion om orsakerna till den stadiga ökningen av bröstcancer.

– Det är en generell ökning i alla grupper och spekulationerna om orsakerna är flera.

– Dels kan det vara den ökade screeningen, det vill säga att fler kommer till mammografi så man upptäcker fler fall.

– Dels kan det vara att det är färre barnafödare bland unga kvinnor och dels kan det vara hormonersättningen i äldre åldrar.

Men Håkan Olsson tror också att vissa p-piller fortfarande kan öka risken för bröstcancer.

– Jag är övertygad om att det finns grupper av p-piller som ger risker. Men när vi slagit ihop våra resultat med internationella studier så visar det sammanslagna resultatet ingen risk. Fast jag tror inte det stämmer, vi har speciella faktorer här.

Fler aktuella artiklar om bröstcancer

Simone Söderhjelm