– Fadime har använts för att avskräcka unga kvinnor

Läs chatten med Kickis Åhré Älgamo från Rikskriminalen

RELATIONER

rolle säger: Om jag vill hjälpa? Vad kan jag göra idag?

Kickis Åhré Älgamo säger: Lyssna på den det berör. Skydda, ta in den i din familj. Bjud in hela familjen till din familjen. det är bra att gå och verka som stödfamilj via sociala myndigeheten på din ort där man kombinerar skyddat boende med stödfamilj.

sara säger: När tror du brott inom familjen ska värderas lika som övriga brott och vad gör man inom polisen för minimera fördomar?

Kickis Åhré Älgamo säger: Samma brott värderas lika, men det är svårare att hitta bevis inom hemmet för ofta står ord mot ord. En misshandel är alltid en misshandel. Jag jobbar med kunskapsspridning hur det här hederstänkandet yttrar sig i praktiken.

Lina1 säger: Har någonting blivit bättre sedan förra året?

Kickis Åhré Älgamo säger: Uppmärksamheten har gjort att myndigheterna har blivit mer vaksamma. Dock har de fortfarande svårt att identifiera när de har en sån här konflikt som de själva är handläggare för. Men vi har fortfarnde mycket långt kvar.

maja säger: varför gjorde han så?

Kickis Åhré Älgamo säger: Släkten ansåg att Fadime hade brutit mot deras norm- och regelsystem. Vi i norra Europa har ett indivualistikt tänkande medan de från kulturer där hederstänkande finns har ett kollektivt tänkande och ett kollektivt ansvar för den enskildes agerande som ofta riktas mot kvinnan. Hon får skulden.

Challan säger: Hur många hedersmord begåtts i Sverige?

Kickis Åhré Älgamo säger: det är ett tvåsiffrigt belopp men jag kan inte exakt säga för dom har inte fallit i alla ärenden än. Det är fler än de som har nått media.

Marie säger: Hej!

Är lärare på ett gymnasiun i Malmö, undrar hur man skall gör om man misstänker att en elev har hedersrelaterade problem i hemmet? Vart kan vi vända oss? Eleven har inte förtroende för kurator på skolan.

Kickis Åhré Älgamo säger: Öppna upp en dialog. Hjälp tjejen att se sin situation i helheten. Vill hon komma ur sin situation. Ibland måste man handgripligen ta dem i handen och gå iväg. Ta kontakt med kvinnojouren i Malmöregionen.

Ninni säger: Hej.

Nu säger alla att papporna och familjerna vunnit - trts att pappan fick fängelse. Fadime används som avskräckande exemel "titta hur det gick för henne". Vad säger du om det?

Kickis Åhré Älgamo säger: Jag vet att Fadime och Pela har använts som hot och påtryckningsmedel för att familjer ska uppnå önskad effekt på sina döttrar som t.ex. arrangerade äktenskap, regelsystem för utgångstider m.m. Stå emot detta för annars har de nått sitt mål med skrämseltaktiken. Vid behov sök hjälp om det brinner i knutarna. Det finns hjälp att få.

Lisa säger: Jag undrar om det finns några kvinnoorganistationer som arbetar med hedersmord i sverige

Kickis Åhré Älgamo säger: Du har kvinnojourer, Kvinnors nätverk, Terrafem.

Ninni säger: Hur ska man se till att inte papporna och männen vinner? Hur ska man se till att alla "fadimor" klarar sig?

Kickis Åhré Älgamo säger: Man ska se till att bröder och systrar håller ihop. Att inte bröderna ställer sig på pappans sida. Att i vardagen göra markeringar, i lunchrum, på arbetsplatser, att stå för sin åsikt. Det gäller alla.

rolle säger: Vad ser du som det viktigaste våra myndigheter kan göra. Handfast förslag tack?

Kickis Åhré Älgamo säger: Vi måste komma åt de arrangerade äktenskapen. Det måste vi göra genom att kriminalisera de religiösa företrädarna som viger kvinnorna mot sin vilja och som går släktens ärenden när det gäller medling. LVU och socialtjänstens utredningar i dessa ärenden bör ses över. Samt även Namnlagen.

Hannie säger: Vad händer om den drabbde inte kan ta kontakt med nån jour??? får inte gå ut?? vad ska man göra om man är en närstående till den personen??

Kickis Åhré Älgamo säger: Tillsammans upprätta en rymningsplan om det är det man vill. Man bör också tala om för den närstående att man står på den här personens sida och att man vill hjälpa till. Att man står upp för sin åsikt även när det blåser.

Perra säger: Hur mycket gör man i dagens skola för att få den yngre generationen mer uppmärksam och medveten om problemet?

Kickis Åhré Älgamo säger: Man försöker ha en grundplan i medmänsklighet. I övrigt hur det ser ut specifikt kan jag inte svara på.

Sara säger: Hur tycker du att informationen kan förbättras gällande vilka skyddsåtgärder som finns att vidtagas med samhällets försorg förmedlas till hotade kvinnor och barn?

Kickis Åhré Älgamo säger: Dels finns kvinnofridsportalen på nätet. En önskan vore en landsomfattande kampanj, som givetvis borde vara på många olika språk.

Tack för uppmärksamheten. Vi fortsätter att tillsammans i vardagen att sätta våra egna bomärken i ämnet mänskliga rättigheter och individens rätt att själv bestämma över sitt eget liv. Lycka till och tack.