Lektion 3: Undvik bråk om vårdnad

RELATIONER

Har ni inte fyllt i något särskilt önskemål angående vårdnaden i skilsmässoansökan fortsätter den gemensamma vårdnaden att gälla.

– Gemensam vårdnad är bra som huvudregel. Man måste ändå ta ställning till var barnen ska bo, men det blir lättare att ta itu med när man vet att man fortfarande är vårdnadshavare, säger Suzanne Wennberg.

Det som kan tala för ensam vårdnad är om du och din före detta partner bor i olika länder eller om någon av er använt våld eller missbrukat droger.

Är ni överens om att en av er ska ha ensam vårdnad om barnen kan ni begära att tingsrätten beslutar om det. Även socialnämnden kan godkänna ett avtal om ensam vårdnad. Är ni inte överens om vårdnaden får domstolen avgöra frågan.