Lektion 2: Barnens underhåll kan vara svårt – kontakta advokat

RELATIONER

Den som inte bor stadigvarande med barnen efter skilsmässan ska betala ett underhållsbidrag till sin före detta partner. Hur stort bidraget ska vara beror på barnets behov och er samlade ekonomi. Ni kan själva komma överens om hur var och en ska bidra men det kan vara bra att kontakta en advokat. En lista över alla advokater och advokatbyråer i landet finns på internet: www.advokatsamfundet.se

Ett alternativ till underhållsbidraget är underhållsstödet. Det innebär att försäkringskassan betalar ut ett belopp i förskott till dig som är boförälder och som den andra föräldern betalar igen varje månad. Då slipper ni ha ofrivillig kontakt med varandra.

Du som är boförälder kan ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.

Beloppet är 1 173 kronor per månad. Ansökningshandling finns på internet: www.fk.se

Kan jag få ett större underhåll?

Ja, i vissa fall, till exempel om din före detta partner har möjlighet att betala mer än grundbeloppet. Hur stort belopp han eller hon ska betala kan ni själva komma överens om. Skriv ett avtal.

Kan jag få underhåll för min egen del?

Principen är att ni båda ansvarar för er egen försörjning efter skilsmässan. Men om du har svårigheter att försörja dig själv efter ett långvarigt äktenskap kan du ha rätt till bidrag, till exempel för att ha råd med pensionsskydd.

Ta hjälp av en advokat.