Fackförbundet SKTF kräver fler kvinnor i styrelserummen

Uppmanar kapitalförvaltare att redovisa sitt jämställdhetsarbete

RELATIONER

Fackförbundet SKTF vill öka antalet kvinnor i bolagsstyrelserna. Därför har det skickat brev till sju kapitalförvaltare och uppmanat dem att agera aktivt inför vårens bolagsstämmor då nya styrelseledamöter ska väljas.

SKTF förvaltar 1,9 miljarder kronor, varav 360 miljoner i svenska aktier. Huvuddelen av pengarna har placerats av Föreningssparbanken, Salus Ansvar Öhman Fonder, Nordea Securities, ABN Amro Alfred Berg, Catella Kapitalförvaltning, Folksam och Carlsson Investment Management.

Dessa bolag uppmanas nu att redovisa hur de hittills har agerat när det gäller ökad kvinnlig representation i börsbolagens styrelser, samt vilka förändringar som sker under året. I dag är sex procent av börsbolagens styrelseledamöter kvinnor.

SKTF är ett förbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 75 procent av medlemmarna är kvinnor.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM