Nu vill männen höja kvinnolönerna

Ny undersökning: män och kvinnor överens om hur kvinnojobb ska värderas

RELATIONER

Nu värderar männen de typiska kvinnojobben lika högt som kvinnor gör. Sjukvårdsbiträden, förskollärare, städare, kassörskor och sekreterare bör få bättre betalt. Det visar en undersökning från LO.

- Det är en mycket viktig förändring, säger Sven Nelander, utredare på LO.

- Tidigare tyckte vissa män i princip att kvinnor hade för låga löner, men det var mer en läpparnas bekännelse.

- Nu har männen uppvärderat de kvinnodominerade yrkena.

Ändring på djupet

LO har låtit SCB undersöka inställningen till löneskillnaden hos 7 000 svenskar, och både LO-, TCO- och SACO-medlemmar ingår i undersökningen. Liknande undersökningar gjordes också 1988, 1993 och 1998.

Från början värderade männen de typiska kvinnojobben lägre än vad kvinnorna gjorde. Men 1998 hade männen uppvärderat kvinnojobben, och i den nya undersökningen är män och kvinnor överens om hur jobben ska värderas.

- Det visar att förändringen verkligen gått på djupet hos männen. Det är ingen läpparnas bekännelse längre, utan de anser verkligen att kvinnor har för låga löner i förhållande till män, säger Sven Nelander.

Dags för rättvisa

Den förändrade attityden hos männen tror Sven Nelander beror på att kvinnor blivit etablerade på arbetsmarknaden, och på att äldre män tänker på sina döttrar

- Jag har hört metallarbetare säga: Varför ska min dotter ha dåligt betalt?

Undersökningen visar också att LO-medlemmar anser att stort ansvar för vård och omsorg är en viktig faktor för lönens storlek, medan stort ansvar för dyra maskiner inte värderas lika högt. Detta talar också för höjda löner inom många kvinnodominerade yrken.

Syns inte på lönerna

Men männens förändrade attityd, som alltså syntes redan 1998, har ännu inte fått genomslag på lönerna. Klyftan mellan mäns och kvinnors löner har inte minskat.

- Men undersökningen lovar gott för framtiden, säger Sven Nelander.

-Männen börjar bli beredda att släppa till utrymme för kvinnorna nu.

Lyssna på intervjun med Sven Nelander

Anna Hjalmarsson