Toppmännen som nobbar kvinnorna

Näringslivets höjdare säger nej till könskvotering

1 av 6
Lars Ramqvist, Volvo och Skandia
RELATIONER

Jämställdhetsmininister Margareta Winbergs kvoteringshot hänger över näringslivet.

För kvinnorna i toppen är mycket få. Till exempel har de bara 5,8 procent av börsföretagens styrelseposter.

Aftonbladet har kartlagt näringslivets inställning till kvotering, och varför kvinnor inte når de höga posterna.

Nej. Vi vill inte kvotera in kvinnor.

Det säger en klar majoritet av styrelseordförandena i en undersökning som Aftonbladet gjort.

1 611 personer har styrelseuppdrag i börsföretagen. Av dem är bara 99 stycken kvinnor.

Höga chefsposter och platserna i styrelserummen är fortfarande männens territorium. Många lovar att de ska satsa på att få in fler kvinnor, men det går långsamt.

Jämställdhetsminister Margareta Winberg har tröttnat. Hon kräver kvinnor på minst var fjärde styrelsepost nästa år. Annars hotar hon med en lag om könskvotering.

Vi frågade de största

Aftonbladet har frågat styrelseordförandena för Sveriges 25 största företag:

Om valet vore ditt - skulle du införa kvotering av kvinnor till ledande poster i ditt företag?

Bara två personer svarar ja. Den ena är den enda kvinnliga styrelseordföranden, Nina Jarlbäck på Kooperativa Förbundet. Den andre är Jan Bergqvist, Apoteket. Han tycker dock inte det är nödvändigt för Apotekets del, eftersom styrelsen redan är jämställd. Företaget, som är statligt, har jobbat målmedvetet för att få in fler kvinnor.

- Man måste utnyttja de resurser som finns, av båda könen. En mansdominerad ledning får heller inte någon styrka i ett företag där de flesta anställda är kvinnor.

Vill gå andra vägar

Resten säger nej. Nästan alla argumenterar på samma sätt: att kompetens och lämplighet, inte könet, ska vara avgörande.

Flera av styrelseordförandena menar att det är viktigt att få in kvinnor, men att det finns andra vägar än kvotering. Jacob Wallenberg, styrelseordförande för SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), tycker så här:

- Kompetens bör ses i vid bemärkelse, man bör sträva efter mångfald och representativitet. Jag tycker att det här arbetet har gått alldeles för långsamt i Sverige.

Sju av de 25 största företagen har inte en enda kvinna vald av bolagsstämman i styrelsen: SCA, Skanska, Volvo, Preem, ICA Ahold, Securitas och Sandvik (som dock har en kvinnlig suppleant).

Cecilia Gustavsson