Nu kan abort hemma bli tillåtet

Ny studie: ”Alla kvinnor som testat är positiva”

RELATIONER

Aborter i hemmet kan bli tillåtet.

Enligt en ny studie, som presenteras under fredagen, är kvinnor som testat mycket nöjda.

– Ingen uppsökte sjukhus eller tog kontakt med läkare för att de kände obehag under aborten, säger Kristina Gemzell-Danielsson, docent på kvinnokliniken och ansvarig för studien.

Att få göra aborter hemma har varit efterfrågat.

  – Vissa friska kvinnor gillar inte att vara på sjukhus. De känner sig tryggare hemma, säger Gemzell-Danielsson.

78 kvinnor har varit med i studien. Alla blev sedan intervjuade av samma barnmorska samt fick fylla i en enkät. Förutom att alla kvinnorna var positivt inställda visade utvärderingen att de använde mindre smärtstillande medel jämfört med de som gjort abort på sjukhus.

  Medicinsk abort går till så att kvinnorna får ta två omgångar tabletter med två dagars mellanrum. Tabletterna som tas under andra omgången sätter igång sammandragningar och startar aborten. Enligt det nya förslaget är det dessa, som nu måste tas på sjukhus, som ska kunna tas hemma av den som vill.

Lagen behöver inte ändras

Gemzell-Danielsson säger att lagen inte behöver skrivas om för att det ska bli möjligt.

  – Det räcker att Socialstyrelsen ändrar tillämpningen av lagen. Abortlagen skrevs 1975 och då fanns bara det kirurgiska alternativet. Lagen borde anpassas till det som gäller idag, säger hon.

  Socialstyrelsen hade börjat se över abortlagen redan innan resultatet från studien var klart. Gemzell-Danielsson hoppas att hemaborterna ska kunna bli en möjlighet redan i år.

– Jag har svårt att tro att Socialstyrelsen kommer att neka. Förhoppningsvis kan det bli tillåtet någon gång under året.

Sparar pengar

  Om aborter hemma blir möjligt kommer det fortfarande bara att vara ett alternativ för de kvinnor som verkligen vill.

  – Visst sparas det pengar om aborterna utförs hemma. Speciellt eftersom ingen av kvinnorna behövde uppsöka vård akut. Men det är för kvinnornas skull vi gör det här. Ingen kommer att tvingas. Jag tror inte att hemabort passar alla. Vissa kvinnor behöver stödet av sjukhuspersonalen, medan andra föredrar stöd av partner eller familj, säger Gemzell-Danielsson.

 Alla som gör hemabort har rekommenderats att ha någon hos sig hemma under aborten, men vissa väljer ändå att vara ensamma.

  Vare sig kvinnorna vill vara hemma eller på sjukhuset förbereds de på vad som kommer att hända. Dessutom ingår ett återbesök för alla oavsett vad man väljer.

  – Återbesöket kommer att vara obligatoriskt. Stödet och kontrollen blir inte sämre för de som gör aborten hemma, säger Gemzell-Danielsson.

  Medicinsk abort tillåts fram till graviditetens nionde vecka, men i studien har gränsen satts vid vecka sju.

Lotta Zachrisson