Allt fler kvinnor tar plats runt styrelseborden

Cristina Stenbeck visar vägen in i de svenska styrelserummen

1 av 2 | Foto: Mattias Carlsson
Cristina Stenbeck blir vice ordförande i tidningskoncernen Metro.
RELATIONER

Äntligen rör det på sig i de svenska bolagen.

Trenden är tydlig: i år kommer kvinnor att erövra allt fler platser vid styrelseborden.

Cristina Stenbeck, ny vice ordförande i Metro, går i frontlinjen.

Fortfarande är antalet kvinnor i svenska styrelser försvinnande lågt. Förra året var 94 procent av styrelseledamöterna män.

Men redan under våren har sex kvinnor föreslagits som nya styrelseledamöter. Förra våren valdes inga nya kvinnor in styrelserummen, skriver Näringsliv.

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist föreslås bli vald i fastighetsbolaget Castellum.

Marina Burenstam Linder har nominerats till Klippans styrelse, Barbara Kux till Stora Ensos och Kerstin Häregård ska bli styrelseledamot i Doro.

Arvtagerskan Cristina Stenbeck stärker sin makt i stenbeckssfären och blir vice ordförande i Metro International.

Hotar kvotera

På fem år har andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser bara ökat från fem till sex procent, och de kritiska rösterna mot de mansdominerade styrelserna ökar.

Folksam har kungjort att de tänker sluta investera i bolag som inte verkar för bättre jämställdhet i styrelsen och lanserat ett program som ska ge fler styrelseplatser åt kvinnor.

Margareta Winberg hotar med kvotering om inte företagen skärper sig.

Hon kräver kvinnor på minst var fjärde styrelsepost nästa år.

Hanna Blanksvärd