Kvinnorna stormar in i styrelserna

1 av 2 | Foto: PETER KJELLERÅS
Cristina Stenbeck är invald i Metros styrelse.
RELATIONER

Nu bjuds kvinnorna in i styrelserummen.

Hälften av de nya ledamöter som hittills nominerats till börsbolagen är kvinnor.

- Det här är uppenbarligen en ny trend och jag ser det som en jätteframgång, men fortfarande är bara drygt sex procent kvinnor i dessa bolagsstyrelser, säger Margareta Winberg, jämställdhetsminister.

Hälften kvinnor

Hittills har ett trettiotal bolag presenterat sina nya kandidater. Av dem är hälften kvinnor.

En av dem är Kerstin Häregård, marknadsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg, som nominerats till sitt första uppdrag som styrelseledamot i Doro.

”Självklart”

- Jag tycker det är självklart att fler kvinnor ska få plats i styrelserna. Det finns mycket kompetens som man annars går miste om. Men jag är inte för en kvotering, säger Kerstin Häregård.

Margareta Winberg har tidigare hotat med lagstiftning om inte andelen kvinnor i börsnoterade bolagsstyrelser uppgår till 25 procent vid utgången av 2004.

- Det bästa är om näringslivet fixar det här själva så vi slipper kvotera. Jag är optimistisk säger Margareta Winberg.

Kvinnor som nominerats hittills i år:

Cecilia Kragsterman.

Anna Bengtsson