Fler tjejer inget lyft för jämställdheten

Aftonbladets Lena Mellin: De som tjänar på förändringen är företagen

1 av 2 | Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Lena Mellin.
RELATIONER

Är det ett framsteg för jämställdheten att det kommer in en kvinna i Assa Abloys styrelse och en i Securitas?

Svaret är nej.

Däremot tjänar företaget på förändringen.

För tre månader sedan meddelade vice statsminister Margareta Winberg att 2004 skulle var fjärde styrelseledamot i de svenska bolagen vara kvinna. Annars skulle hon lagstadga om kvotering.

Uttalandet ledde till en våldsam aktivitet i börsbolagens nomineringskommittéer. Hittills har minst 27 kvinnor nominerats för att ta plats i styrelserna i samband med vårens bolagsstämmor.

Inte stort steg

Om trenden fortsätter kommer andelen styrelseposter som besätts av kvinnor att fördubblas i de svenska börsbolagen. Från omkring 6 procent till omkring 13 procent.

Detta har framställts som ett stort steg framåt för jämställdheten i samhället. Så är tyvärr inte fallet.

Ökar andelen kvinnliga anställda i företaget?

Knappast. Anställningar sköts inte av styrelsen. Har den kvinnliga styrelseledamoten, för mer än en rör det sig sällan om, jämställdhetsglasögonen på sig kan det dock hända att frågor ställs i samband med presentationen av årsredovisningen. Vilken verkan det i så fall skulle få vet ingen.

Ökar andelen kvinnliga chefer på företaget?

Svaret är detsamma som ovan. Utöver vd:n har styrelsen inget inflytande över tillsättningarna av chefer i företaget.

En alert ledamot, man eller kvinna, har däremot möjlighet att vara en nagel i ögat på den verkställande ledningen. Även när det gäller jämställdhet.

Minskar lönespridningen mellan kvinnor och män i företaget?

Det skulle förvåna storligen. Lönerna sätts inte heller i styrelserummet.

Bastion föll förra året

Däremot är det sannolikt bra för företagen att gubbmaffian försvinner. All tillgänglig forskning visar att blandade grupper fattar bättre beslut än enkönade.

En bastion föll förra året då Ericsson fick sin första kvinnliga styrelseledamot på 126 år. Det blev Lena Torell, vd för Ingen-jörsvetenskapsakademin, filosofie doktor och professor i fysik.

Det var bra för Ericsson. Lika bra som om de lyssnat på den 14-åriga flicka som året innan ställde frågor på bolagsstämman. Hon undrade varför Ericsson inte tillverkade lika roliga mobiler som Nokia. En fråga i 20-miljarders-klassen.

6 föreslagna kvinnor

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM