Kvinnor vinnare på arbetsmarknaden 2001

Svarade för nästan alla nya jobb

RELATIONER

Det var kvinnorna som i stort sett uteslutande stod för sysselsättningsökningen under 2001. Av de nya jobben svarade kvinnorna för 37 000 och männen för 2 000, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Därmed ökade den kvinnliga förvärvsintensiteten från 72,7 till 73,7 procent medan männen låg stilla på 77,7 procent.

Det ökade antalet kvinnorna på arbetsmarknaden hänger ihop med att sysselsättningsökningen under 2001 till största delen kom till i den kvinnodominerade kommunala verksamheten.

TT