Flickor mår allt sämre

Folkhälsoinstitutet: Pojkar trivs bättre med livet

RELATIONER

En ny studie visar att svenska tonårsflickor trivs allt sämre med livet.

Bara en tredjedel svarar att de trivs mycket bra, jämfört med varannan tonårspojke.

– Flickor uppfattar puberteten som tuffare, säger Mia Danielsson, som sammanställer undersökningen på Folkhälsoinstitutet.

Hur trivs du med livet?

Den frågan har ställts till drygt 3 900 svenska skolungdomar i årskurs 5, 7 och 9. Det är Folkhälsoinstitutet som var fjärde år genomför en kartläggning av skolbarns hälsovanor på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO.

Studien beräknas publiceras senare i vår, men redan nu kan ett mönster urskiljas.

Bland 15-åringarna uppger flickorna att de mår sämre än pojkarna. 29 procent av flickorna säger att de trivs mycket bra med livet, jämfört med 51 procent 1985. Även antalet pojkar som trivs mycket bra har minskat, men inte alls lika mycket. I den senaste studien säger 49 procent att de trivs mycket bra, vilket är en minskning med tio procentenheter sedan 1985.

– Vi kan se att pojkarnas negativa trend har stannat av, medan den fortsatt för flickorna, säger Mia Danielsson på Folkhälsoinstitutet.

Uttrycker sig annorlunda

Varför flickor generellt sett mår sämre än pojkar är för tidigt att säga, kommenterar hon. Kvinnor rapporterar fler besvär i alla åldrar och det kan handla om olika sätt att besvara frågor på.

– Flickor har ofta kommit lite längre i sin utveckling i puberteten. Det har alltid funnits en skillnad i den här åldern. Tjejer uttrycker sin ohälsa på ett annat sätt än pojkar, men det behöver egentligen inte betyda att de mår sämre.

Tuffare arbetsmarknad

Enligt Sven Bromberg, barn- och ungdomsexpert på Folkhälsoinstitutet, kan det finnas fyra grundorsaker till att färre unga trivs med livet.

– I dag berättar svenskar mer om sina symtom.

– Det är tuffare att ta sig in på arbetsmarknaden och skolungdomar måste vara kvar längre i skolsystemet.

– Skolmiljön har förändrats. Svenska barn uppger att de upplever skolan stökigast av alla skolbarn i Europa.

– I dag är framtiden inte lika utstakad som förr. Den generella uppfattningen är att alla möjligheter är öppna för alla och att individen måste göra fler val. Folk är rädda att inte ha kompetens att fatta alla beslut själva.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM