Äldre har mer sex

Stor ökning av kvinnor och män som har samlag vid 70

RELATIONER

Äldre har sex oftare än för 30 år sedan, visar en studie bland 70-åriga män och kvinnor.

Den största skillnaden märks bland äldre kvinnor.

Studien är en del av det så kallade H70-projektet, en befolkningsundersökning som pågått sedan 1971. 70-åriga män och kvinnor har fått svara på frågor om hur ofta de har samlag och vad de har för attityd till sex i sin ålder.

1971 svarade hälften av de gifta männen att de haft sex det senaste året. Motsvarande siffra bland kvinnorna var 38 procent. År 2 000 sa 70 procent av männen och 60 procent av kvinnorna att de fortfarande hade samlag.

Det innebär en ökning med 20 respektive 22 procentenheter.

– Förändringen av människors attityd till sex är den största orsaken. Män och kvinnor vet mer, de får mer information och sex är inte lika skuldbelagt. De äldre i dag var i 40-årsåldern under den sexuella revolutionen på 60-talet och det har säkert satt sina spår, säger Ingmar Skoog, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap och huvudansvarig för den psykiatriska delundersökningen i H70.

Mer sex även bland ogifta

Bland de äldre män och kvinnor som är ogifta eller lever i samboförhållanden har det också skett en stor ökning. 1971 svarade en tredjedel av männen och knappt en procent av kvinnorna att de fortfarande hade sex. År 2000 svarade hälften av de ogifta männen och tretton procent av kvinnorna ja på samma fråga.

Men att männen har mer sex beror inte på att de vänsterprasslar.

– De 70-åriga kvinnornas män är oftast några år äldre, förklarar Ingmar Skoog.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM