Tonårsaborterna ökar kraftigt

RELATIONER

SUNDSVALL (TT)

Tonårsaborterna har ökat med närmare 50 procent under de senaste sju åren.

Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen har räknat fram de färska siffrorna.

”Det går inte att peka på några speciella faktorer, som skulle kunna förklara varför tonårsaborterna fortsätter att öka”, skriver docent Viveca Odlind, Socialstyrelsens expert i abortfrågor, i ett pressmeddelande. Hon förmodar att det finns flera orsaker till ökningen.

Det totala antalet aborter ökade under år 2002 till drygt 33 300, jämfört med 31 772 under 2001, en ökning med närmare fem procent.

Även under det senaste året var det tonårsaborterna som ökade mest. Ökningen var tolv procent jämfört med föregående år och tonårsaborterna har gått upp med nästan 50 procent under den senaste sjuårsperioden.

Antalet tonårsaborter fortsätter att vara många i storstäderna, men stora ökningar märks även i Jönköpings, Västmanlands, Västernorrlands och Västerbottens län.

TT