Ta efter kvinnorna – för säkrare trafik

RELATIONER

Kvinnan bör vara normen i trafiken, inte mannen.

Därför ska kvinnor bestämma mer om hur trafikmiljön ska se ut.

– Kvinnor håller sig bättre till hastighetsgränser och lagar, säger Lena Erixon på Vägverket.

Foto: Jan Danielsson
Kvinna bakom ratten. Enligt Vägverket bör det vara normen för att minska antalet olyckor.

För att trafiken ska bli säkrare måste männen ändra sitt beteende. Det konstaterat Vägverket i sin sektorsredovisning för 2002.

Alla män inte dåliga

– Det handlar både om hur man kör och vilken attityd man har till trafiken och farorna i den, säger Lena Erixon, ekonomidirektör på Vägverket.

Samtidigt vill man på Vägverket inte utmåla män som dåliga förare som står för alla risker i trafiken. De allra flesta förare är inte riskbenägna.

Men i den grupp bilförare som är riskbenägna dominerar männen stort. Och det är deras attityd Vägverket vill förändra.

Kvinnor ska bestämma mer

Vägverket konstaterar också att det är skillnad i kvinnors och mäns resmönster. Kvinnor vill inte resa lika långt, framför allt är de inte beredda att pendla lika långt som män. Kvinnor reser mer kollektivt än män.

Och nu ska de få mer att säga till om i planeringen av trafikmiljön.

– Vi jobbar aktivt med att få in kvinnor i organisationen för att kunna uppnå ett av våra mål, jämställdhet i trafiken, säger Lena Erixon.

Peter Löwendahl-Nyrén