"Mycket snack men lite verkstad"

RELATIONER

Det pratas mycket, men lite görs.

Så kan man sammanfatta en ny rapport om kvinnor på ledande poster i näringslivet.

- Vi vet att det finns mycket motstånd, säger Anna Wahl, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Anna Wahl.

Hon har lett arbetet med utredningen som har överlämnats till regeringen. 500 stora företag - de flesta privata - har undersökts:

Andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat från två procent i privata företag 1993 till åtta procent 2002. Då är inte fackliga representanter inräknade.

50 procent av företagen har en offentligt uttalad vilja att få in fler kvinnor på ledande poster.

Men bara 14 procent har riktade åtgärder - som mentorprogram - för att förändra situationen.

- Det är stor skillnad mellan prat och handling. Det kan betyda att man behöver prata och ladda upp, för att sedan göra något. Men man kan också se det som ett uttryck för motstånd - att man ökar pratet men struntar i att handla, säger Anna Wahl.

Aftonbladet har i en artikelserie skrivit om jämställdhetsminister Margareta Winbergs utspel i frågan.

Hon vill införa en lag om kvotering om inte företagen har en fjärdedel kvinnor i styrelserna nästa år.

De flesta styrelseordförandena är emot en sådan lag.

- Jag vet att det finns ett starkt motstånd mot lagstiftning. Risken är att det riktas mot kvinnorna.

Läs också:

Cecilia Gustavsson