Testa dig själv – hur jämställd är du?

”Kontrakt är bästa modellen”

RELATIONER

Tror du och din partner att ni är jämställda?

Förmodligen tror ni fel.

Forskare har studerat hur vi fördelar hemarbetet och funnit tre modeller – alla innebär att kvinnan gör mest.

Foto: Ulf Nylén

Vi vill gärna leva i jämställda förhållanden. Men frågan är hur väl vi lyckas.

Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind, professor respektive docent i sociologi vid Göteborgs universitet, intervjuade 22 föräldrapar för att bland annat ta reda på hur vi fördelar arbetet i hemmet.

De fann tre modeller.

Kontraktsparet. För dem betyder jämställdhet och rättvisa att båda gör lika mycket. Paret har en strikt uppdelning av sysslorna i hemmet. En ansvarar för städning, den andre för att laga mat.

Risken är dock att någon inte håller sin del av avtalet.

– Det kan leda till besvikelse och försvaga relationen, säger Ulla Björnberg.

Rycker in när det behövs

Behovsparet. Här hjälps båda åt med hemarbetet och rycker in där de ser att det behövs. Det viktigaste är att båda känner ett gemensamt ansvar för hemmet, inte att båda gör exakt lika mycket.

– Risken är att man aldrig pratar om det utan tror att det fungerar av sig självt. Men någon kanske drar ett tyngre lass och upplever det som orättvist, säger Ulla Björnberg.

De traditionella. Paret delar in hemarbetet efter kön. Kvinnan antas vara bäst lämpad att sköta matlagning och städning. Mannen att fixa med bilen och byta glödlampor.

Risken är att kvinnan sliter ut sig och blir olycklig.

– Det finns ett större missnöje bland dessa kvinnor, säger Anna-Karin Kollind.

Vilken metod är minst dålig?

– Jag tror mest på kontraktet, där man kommer överens. Då måste man prata med varandra, säger Ulla Björnberg.

Fotnot: Studien finns presenterad i boken "Att leva själv tillsammans", Liber 2003.

Mejla

Heléne Almqvist