Psykoterapeuten: Män pratar känslor – efter matchen

RELATIONER

Visst finns det skillnader mellan manlig vänskap och kvinnlig.

– Pojkar och flickor går igenom det stora könsrollsmönstret där pojkarna är krigaren, och flickorna omhändertagen, säger Mats Mogren, psykoterapeut och director på Göteborgs psykoterapiinstitut. Det här är strukturer som sitter väldigt djupt och som överlämnas till oss generation efter generation.

Män kan visst prata om känslor med sina vänner men pratet måste komma i andra sammanhang.

Innebandyn, fotbollen eller rockbandet – umgängesformen leder till en vänskap där känslopratet kan komma fram.

– Det mest påtagliga med den manliga vänskapen är att män deltar i fysiska aktiviteter, lagsporter, innebandy, fotboll och den typen av konkurrens- och samarbetsinriktad vänskap.

– Jag har själv spelat i ett band i tjugo år. Men det har utvecklats till något mer än bara ett band. Här pratar vi om ALLT. Om dödsfall, om skilsmässor, om våra känslor och våra besvikelser.

Män är vänner trots att de inte träffas varje dag?

? kvinnor måste umgås hela tiden för att uppehålla vänskapen.

– Kvinnor har sin känslomässiga närvaro i de dagliga händelserna. Män har en mer abstrakt idégemenskaps-relation: de delar exempelvis samma värderingar och har samma politiska uppfattning och sådant som gör att vänskapen håller över en lång tid, och som inte är så beroende av vardagens närhet på samma sätt.

Kvinnor pratar detaljer med sina vänner. Det gör inte män.

– I den kvinnliga rollen ligger att börja med sin docka och sluta med ett barn. Man måste vara uppmärksam och lyhörd för detaljer. Männen är lite mer abstrakta. Det märker jag i gruppsammanhang. Där tävlar killarna om att komma med de bästa idéerna, men kvinnorna tar upp närliggande känslofrågor. Där rör vi oss i lite olika dimensioner.

Kvinnor har en viss rivalitet sinsemellan, även om de är goda vänner. Män som visar rivalitet är däremot ”fjolliga”.

– Män håller gärna masken, även om de känner rivalitet gentemot andra. Susan Faludi beskriver i sin bok ”Ställd” hur gruppsammanhållningen är det som definierar manligheten. Den som träder ur gruppen, genom att vara individuell, betraktas som en fjolla. Män måste hålla sig till det gemensamma kollektiva agerandet. Varje gång man träder ur det, äventyrar man den gemensamma definitionen av manlighet.

Ulrika Svensson