”Jag skar mig själv – men ingen reagerade”

Vården kan inte ta hand om unga som skadar sig själva

RELATIONER

År 2000 kom 3 000 unga till akuten för att de skadat sig själva.

Men de flesta får ingen vård.

Okunskap, små resurser och en dåligt organiserad psykiatrivård gör att de unga lider i onödan.

Allt fler unga skadar sig själva.

Experter säger att ökningen har varit dramatisk och psykiatrivården i landet är tagen på sängen:

– Vården är inte så välfungerande som vi vill tro. Det viktigaste för en 14-årig tjej som skär sig är att träffa någon, som förstår vad det handlar om och kan diagnostisera, säger Eva Andersson, överläkare på borderlineenheten på Karolinska sjukhuset.

Skolpersonal, föräldrar och socialtjänst är ofta de som först kommer i kontakt med unga som skär sig.

Men de saknar ofta kunskap och vet inte hur de ska bemöta flickan eller pojken.

Reagerar med ilska

Och för en förälder eller skolsyster kan det vara svårt att se allvaret i situationen.

– Det är fortfarande vanligt att en förälder reagerar med ilska och säger att ”det där får du sluta upp med”, säger Ulf Wallin, verksamhetsansvarig på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Lund.

I dagsläget finns bara 150 institutionsplatser, där 360 unga kvinnliga självskadare får vård årligen.

– Många av de som skär sig har ett helvete hemma. Ofta är det inte flickan själv, utan någon annan i familjen, som är grunden till att hon skär sig. Därför tar ingen i familjen kontakt med psykiatrin, säger Anny Gullberg, föreståndare på Eriksdals ungdomshem.

”Små resurser”

Av dem som får vård på en institution kommer 11 procent från sitt föräldrahem, 20 procent är på rymmen. Bara fyra procent har månaden innan varit i kontakt med psykiatrin.

– Vi har för små resurser och de här patienterna passar inte in i vår mottagningsstruktur. De behöver mer hjälp än ett möte i veckan, säger Ulf Wallin.

Tvingas vänta 1,5 år

Han menar också att det finns en gråzon mellan socialtjänsten och barnpsykiatrin. För att den unga tjejen ska få en ordentlig utredning krävs att samarbetet fungerar och att BUP har möjlighet att ta emot flickorna.

– Vi har ibland väntetider på upp till ett och ett halvt år, säger Ulf Wallin.

Därför får de ingen hjälp

Tusentals unga skär och skadar sig själva, men de flesta får varken vård eller hjälp.

Här är några av orsakerna:

Få har fått psykvård

De botas med meditation

Antalet unga som skär sig själva ökar dramatiskt. År 2000 sargade sig 3 000 så allvarligt att de togs in på akuten. Men det finns nästan ingen hjälp. I dag existerar bara 150 slutna vårdplatser för unga tjejer som skadat sig själva. Och väntetiden för en tid hos en kurator kan vara flera månader. I går lät Aftonbladet drabbade flickor och pojkar berätta varför de skär sig. I dag granskar vi hur ungdomarna tas emot av vården.

Anna Bengtsson