Ministern: Så ska vi rädda flickorna

RELATIONER

Antalet unga tjejer som skär sig ökar dramatiskt, har Aftonbladet berättat om i en artikelserie.

Nu avslöjar barn- och familjeminister Berit Andnor att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att se hur flickorna kan räddas.

Foto: ULF HÖJER
FALL FÖR SOCIALSTYRELSEN Familjeminister Berit Andnor lämnar uppdraget till Socialstyrelsen att utreda hur ungdomar som skadar sig själva ska kunna hjälpas.

År 2000 kom 3 000 unga till akuten för att de skadat sig själva. Oftast är det tjejer som skär sig med kniv eller rakblad på armarna. Många förklarar det med att de vill slippa psykisk smärta - de låter "ångesten rinna ut".

Ska utredas

Barn- och familjeministern Berit Andnor berättar nu att Socialstyrelsen om några veckor ska få i uppdrag:

S Att utreda hur omgivningen kan lära sig att upptäcka tjejerna tidigt.

S Att se hur kunskaperna kan förbättras i skolor, hos föräldrar med flera.

S Att se till att de här flickorna får någonstans de kan vända sig.

I slutänden gäller också att hitta bra vårdmetoder. I dag finns bara 150 slutna vårdplatser. Väntetiden till kurator kan vara flera månader.

"Ett okänt fenomen"

- Det är illa, säger Berit Andnor. När det gått så långt att man behöver kvalificerad vård ska man få den så snabbt som möjligt. Och det är mycket viktigt att hitta de här tjejerna redan innan de behöver vård.

Varför är vården så dålig?

- Det här är ett nytt fenomen som man inte känt till så länge.

Berit Andnor har också föreslagit riksdagen att organisationer som arbetar med att stärka unga - framför allt tjejer - ska få söka pengar från Allmänna arvsfonden.

Aftonbladet har i två dagar rapporterat om det ökande antalet unga som skär sig själva medvetet. År 2000 skadade sig 3 000 så allvarligt att de fick tas in på akuten. I dag svarar barn- och familjeminister Berit Andnor på kritiken mot bristen på vård och åtgärder.

Cecilia Gustavsson